Hyggesdebatten fast i 70-talet

Under det senaste halvåret har skogen debatterats flitigt i media. Det har ofta handlat om vilken skogsbruksmodell som är bäst i avvägningen mellan produktionsmål och miljömål, eller som kan bidra…

Så här borde fler hyggen se ut

En av de allra största utmaningarna i skogen är det mycket kraftiga betestrycket från klövvilt. Den klövviltstam som växt fram från senare delen av 1900-talet är sannolikt större än någonsin…

Samverkan lösningen för skogar i nordväst

Reaktionerna på Skogsstyrelsens beslut att pausa identifiering och avgränsning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har varit mycket starka. Exempelvis skriver Naturskyddsföreningen i sin replik på DN debatt att beslutet var…