Skogen

Måla skogen i fler färger – och tjäna på det

skog

De som äger skog vill sköta den på ett bra sätt. Vad som menas med ”bra” varierar förstås mellan olika skogsägare, liksom intresse och engagemang.

Förra veckan besökte jag en skogsägare med osedvanligt starkt intresse av att sköta sin skog. På fastigheten fanns allt från virkesrika granbestånd med hög tillväxt och ekbestånd som stamkvistats för högsta värdetillväxt, till gamla hagmarker som restaurerades genom röjning. Ja, det var helt enkelt en fantastiskt varierande skog där hög och värdefull virkesproduktion varvades med naturvård och naturhänsyn.

På vägen hem tänkte jag att den besökta fastigheten på ett utmärkt sätt illustrerade vad Skogsstyrelsen just nu jobbar hårt med: att få en större variation i skogen och på så sätt få en bättre produktion.

Alla skogsägare har naturligtvis inte förutsättningar att ägna sig så mycket åt sin skog som den skogsägare jag besökte. Men jag tror att många kanske inte är medvetna om vilka möjligheter som finns att efter egen vilja och intresse variera inriktningen på skogens skötsel. Skogsvårdslagen medger ett stort mått av variation i skötseln och det är dessutom helt i linje med rådande skogspolitik.

Låt mig ta några exempel:

Om du vill ha en stor andel lövträd i din skog är det helt okej. Det kan du åstadkomma genom att lämna lövträd vid röjning och gallring. Kanske vill du anlägga ett rent lövbestånd? Det är också okej. Varför inte satsa på vårtbjörk eller kanske hybridasp om det är en nedlagd jordbruksmark som ska beskogas?

Om du bor på din fastighet och huset är omgivet av skog är det mycket möjligt att miljön närmast tomten är viktigare än skogens produktion av värdefullt virke. Vill du inte ha något hygge nära huset kanske du ska sköta skogen hyggesfritt. Eller också är utsikten ner mot en sjö så värdefull att skogen inte få bli för tät.

Kanske brinner du för produktionen av värdefullt virke och vill att fastigheten, när den en dag får en ny ägare, ska vara virkesrikare och värdefullare än när du blev ägare? Då gläds du antagligen vid synen av ett vackert tall- eller granbestånd som växer så det knakar. Det är också helt okej och i linje med skogspolitiken. I så fall bör du vara extra noga med markberedningen och välja bästa möjliga förädlade plantor när det ska återbeskogas – och du slarvar förstås inte med röjningen.

För precis som med så många andra områden i vårt samhälle blir det rikare om det målas med många färger. Vi vill inte ha en skog som är svart och vit av många skäl. På Skogsstyrelsens hemsida finns alla nyanser du behöver, det är bara att börja måla!

Du som äger en skog har stora möjligheter att sköta den på det sätt du vill. Gör det! Variationsrika skogar är till glädje och nytta för både människor, djur och andra organismer i skogen. Och framför allt för dig själv.

Diskussion

34 responses to ‘Måla skogen i fler färger – och tjäna på det

 1. Privat äganderätt är grunden för välståndet

  Jag begriper inte att det kan vara så roligt för styrelse och Naturstängnings föreningen att driva flera processer med krav om att göra större intrång än vad artskyddet och grundlagen kräver, man har ju bakom ryggen uttryckt sina krav om att få skada privata skogsägares ekonomi med att lögnaktigt baktala Sveriges klimaträddande skogsägare. Dessutom vill man varken diskutera sakfrågorna eller ersätta de intrång och livslånga skador som uppstår för skogsägarnas fastigheter. Jag häpnar över tonläget och den hetsiga debatt som Naturstängnings föreningen och en mindre gruppering av aktivister med egna speciella egenintresse som framfört starka högljuda åsikter om hur de anser markägaren ska avstå äganderätt och dessutom bekosta deras lyxintressen och målar tavlor av vinklad verklighet med lite kunskap. Naturstängnings föreningen och extrema aktivister kan själva köpa ”urskogar” och odla bombmurklor. lavskrikor och pilgrimsfalkar mm och lägga till deras egenintresse men produktionsmålet skall även tillgodoses där enligt skogsvårdslagen.
  Saknar de ekonomiska medel kan de låna upp pengar i bank precis som vi Seriösa skogsägare nu måste göra för att försvara våra egendomar i dessa oseriösa mål som Naturstängnings föreningen med hjälp av länsstyrelsen och andra inkräktare driver mot oss ärliga klimaträddande och hårt arbetande skogsägare..

  Gilla

 2. och så tar vi biobränslespåret ett varv till http://klimatetochskogen.nu/bakgrundsinformation/bioenergi … läs det där på slutet ”En analys gjord av några miljöorganisationer baserad på data från Department of Energy & Climate Change i England visar att elektricitet som genereras från förbränning av barrträd (från plantager) kan öka utsläppen av växthusgaser med 80% jämfört med förbränning av kol under en 20 års period. Först efter en 100 års period blir utsläppen mindre” men det kommer väl inte att vara så långa omloppstider om industrin får råda, vilket gud förbjude…

  Gilla

  • Eftersom det står att undersökningen är gjord av ett antal miljöorganisationer, bör väl ett viss mått av källkritik vara på sin plats. Sen finns det ju också otvivelaktiga data, som att den CO2 som kommer ut i vår miljö. Är lika stor påspädning av halterna, oavsett vad källan till förbränning är. Men så länge inte våra lagstiftare inser att det måste till en begränsning i utsläppen. Och gör något åt detta. Och vår allmänhet agerar som att inget är på gång att hända. Så sker ju ingen förbättring heller. Vårt naturälskande folk som så gärna vill uppleva vår natur. Gör det ju helst via att ta sig dit med en bensinslukande SUV som drar en tung släpvagn med endera en ATW eller skooter på. För inte sätter man på sig skidor längre under vintern för att ta sig fram i naturen. Och tittar man på flygfoton från sommartid över vår fjällvärld. Är det ett myller av hjulspår från ATW, även på platser som är förbjudna för motorfordon. Dubbelmoralen, hänsynslösheten o oförståndet personifierat !

   Gilla

   • ja du har rätt i att dubbelmoralen härskar, även bland vanligt folk….jag tror det är av helt avgörande betydelse hur maktens människor agerar….folk tänker så här, varför ska jag bry mig när de som bestämmer är betydligt värre än jag själv…. sen vill jag än en gång tala om solen, den kommer att ta över bilar atw och skotrar och vi kan med gott samvete köra så mycket vi vill (på lagliga ställen) och inte betala ett öre i skatt eller avgifter när våra solpaneler betalats färdigt….motståndet från våra politiker är monumentalt mot en energi som är lösningen på koldioxidkrisen, där kan vi verkligen snacka om dubbel om inte trippel moral…det är ju skatten som är problemet för politikerna, och bara tanken på att människor ska lösa sina energibehov ”off grid” gör dom svimfärdiga…..i sri lanka har de senaste åren 4 miljoner människor löst sitt energibehov med solpaneler och batterier, och det är givetvis så vi också ska göra … på vintern får vi använda lite biobränsle om vi har kapat ledningarna, men solen kommer att vara framtiden och är det redan idag, i många delar av världen…turismen har ökat med 100% de senaste 15 åren i sverige och omsätter 300 miljarder, med lite mer naturskog kommer den siffran att dubblas och vi får jobb och vackrare natur på köpet…..nu vill jag ha ett moratorium, där alla experter från alla läger i skogsvärlden får lägga fram sin syn…det ska vara balans mellan för och emot dagens skogsbruk och svenska folket ska ha möjlighet att följa debatten….sätt fart nu för fan… https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/riksdagsledamot-kritisk-mot-skogsbranschen

    Gilla

   • Ulf! Att en miljöpartist är kritiskt mot skogsbruket är väl ingen nyhet precis.

    Å vad skatter och avgifter beträffar, så behöver du nog inte vara orolig. Staten lär ju snabbt se till att ersätta de skatteintäkter som staten förlorar om folket skulle välja bort det traditionella energislagen + elnät. Gick det att ha förmånsskatt på egen ved på 60-talet, så lär det definitivt gå att införa förmånsskatt på off grid också….

    Gilla

 3. tror man verkligen att det är skogen som ska vara energin vi använder i våra hem och våra fordon ….läs på lite kära skogsindustri, idag lagrar du 14 kilowatt i en panel på väggen som inte är större än ett elelement…. sluta med fånerier som att bryta upp stubbar, flisa grot och röjningsträd …. och sluta med galna gallringar av ”salta pinnar” man vet inte om man ska skratta eller gråta när man ser ”timmerbilarna” idag….. välkomna till verkligheten….hur kunde ni missa så grovt,,, låt skogen vara skog nu….så ordnar sig allt… https://www.tesla.com/sv_SE/powerwall

  Gilla

 4. snacka om industri som irrar runt utan karta och kompass, ledda av en bunt alfahannar utan känsla för annat än snabba cash i en industri som borde planera århundraden framåt ( och då skulle förstå värdet på skogar som fick vara skogar)….kan det gå annat än åt helvete….kvartals ekonomer som just nu …idag… prackar på svenska politiker en affär dom inte kan säga nej till, varför undrar någon, ja om du inte har några forskare (i sverige) som säger nej till skövling av naturen..ja vad ska då ”stackars” politiker göra,,, dom får ju också en sak som inte ska underskattas …nämligen skatt, allt som görs storskaligt är lätt att beskatta …. på hela jordklotet investeras i sol, miljarder människor får el via solen för 5 kr kilowatten installerat och klart, varje hus är en solitär och ansvarar för sin egen el, det är givetvis så det ska vara, varför ska rika bolag plocka dig på pengar, och slösaktiga politiker beskatta solen via dig, obegripligt … i sverige har vi genom olika mygel ett pris på 50 kr watten på solel och vi måste koppla in oss på nätet som de skatteslavar vi låter oss vara….. meningen med ett hållbart samhälle är väl att människor oxå är hållbara, jag vet gamla människor med elelement som bor i köket på vintrarna, dom har bara råd att värma ett rum .. att tex styra över sin egen el i ett tolvvoltssystem där du kanske har en el bil, och klarar ett strömavbrott galant mitt i vintern med en vedpanna… det är något som skulle få människor att flytta ut från storstaden och vilja ha den livskvalitet som glesbygden ger när den får vara ett vackert landskap med naturliga skogar och inte en sönderexploaterad bakgård till en vidrig industri….och vad erbjuder skogsindustrin våra politiker .. dom kommer med en ångpanna att elda pellets och biobränsle i …(kommunicerar dom med telegraf, undrar man)…. http://www.woodnet.se/article/view/513128/skogsindustrin_hjalper_regeringen .. det farliga i denna desperata ”hittepå” bransch är ju att den inte är lönsam om man inte får skövla…. kalhyggen är skövling … punkt. slut…

  Gilla

  • för att förtydliga mig, då jag fått påstående att solel bara kostar 25kr i sverige…jag pratar inte om dessa tvångsanslutningar vi ägnar oss åt, utan en fri anläggning med batterier, de kostar 50 kr watten i sverige…. ellagen är skriven på det viset att du ”måste” koppla in dig på nätet och bli en skatteslav, du får inga bidrag heller, vad är det för fel på svenska folket… jag vet skogsägare som säljer ved till stora enso för 150 kubiken och sen köper tillbaka pellets för 1700 kubiken.. eller ännu värre slänger ut vedpannan och kopplar in fjärrvärme, och låter stora leverera värme till en anläggning du inte kan välja bort, och sen göra plantage av deras skogar… finns det inte ett värde i att vägra manipuleras, för mig är det ett nöje att vakna varje dag och veta att jag bestämmer själv över en stor del av mitt liv och vem som ska få mina pengar… vi har snart alla blivit kidnappade och sitter på ett tåg som går så snabbt att vi inte törs hoppa av, kan inte någon hjälpa mig dra i nödbromsen… som jethro tull sjunger ..”In the shuffling madness Of the locomotive breath, Runs the all, time loser, Headlong to his death”

   Gilla

   • Idag är ju skogen den mest effektiva sättet vi kan lagra solenergi på. Men då gäller ju förstås att markägaren också får skörda sin skog, istället för att skogen får ruttna bort till ingen nytta.

    Gilla

   • niklas, den dinosaurie som skogsindustrin idag är, får försöka hänga med lite bättre i utvecklingen… att lagra energi i träd är något vi förstod redan för 1 miljon år sen, och ibland känns det som skogsindustrin är kvar där runt brasan, klurande på vad man mer kan göra med en skog….jaga djur säger någon, det luktar pengar säger statsministern, ta ner all skog och odla nya andra träd säger en tredje…funderingarna är på neandertalsnivå …. att odla skog är vansinne, det borde stå klart nu när plantagen brinner i portugal…fnösktorra plantager där människan skapat ekologiska katastrofer…..en skog är en skog ett plantage är jordbruk och inte ett fungerande ekosystem..hur svårt är det att fatta det ….där runt lägerelden… för att säga det som statsministern…så ni förstår…det är inte ok…… idag köper du ett litiumbatteri som lagrar tusen watt på två timmar för 800 kronor….via solpanel och solen, vilket j-a plantageträd klarar det … varför håller ni i skogsnäringen på med detta biospår som är så värdelöst att man bara blir trött…. låt skogarna vara det dom är till för… att få ingå i det livsviktiga kretsloppet … det är ju det som är förutsättningen för att vi ska kunna överleva på jorden …låt nu solen värma oss, driva våra fordon och verktyg tända våra lampor, och låt skogarna vara skogar….vi kan skörda 20-30% av tillväxten men på naturens villkor, så kloka borde vi kunna vara eller måste vi ta av er friheten, för att ni inte klarar att ta ansvaret .. https://www.greentechmedia.com/articles/read/How-Soon-Can-Tesla-Get-Battery-Cell-Cost-Below-100-per-Kilowatt-Hour

    Gilla

   • Ulf! Visste du inte att det tar ca 25000 mil med en modern dieselbil för att ens komma upp i den miljöpåverkan som ett enda litiumbatteri får vid tillverkningen. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elbilens-batteri-kan-vara-en-klimatvarsting

    Då är ju inte ens din solpanels miljökostnader medräknade. Det går ju åt en hel del sällsynta jordartsmetaller för att tillverka dessa. Många av dessa sällsynta jordartsmetaller finns ju i Tibet, som händelsevis Kina annekterade 1959, varpå Tibets ledare Dalai Lama flydde till Indien.

    Gilla

   • du får lära dig att läsa innantill ett 30kilowatts batteri skulle motsvara 2000 liter diesel i tillverkningsutsläpp, (vilket är en helt felaktig svinlögn) men då var det livrädda svenska forskare som forskar åt livrädda svenska politiker och en livrädd svensk skogsindustri… vem vill ha solel där… förresten är väl 2000 liter diesel något som en skotare och en skördare förbrukar på fyra dagar, och så länge håller väl en elbil…eller… och läste du hela artikeln ”Från branschen har man poängterat att den svenska forskningsstudien, ”tittar i backspegeln”. Beräkningarna bygger på studier av batteritillverkningen så som den har sett ut några år tillbaks.
    Och utvecklingen går fort, många tillverkare menar att de jobbar intensivt på mer klimatanpassad produktionen. Elbilstillverkaren Tesla bygger en ny fabrik som enligt marknadsföringen helt skall drivas med solel, tex. Det finns planer på batterifabrik i Sverige, där vi ju har nästan helt fossilfri el i nätet, vilket skulle ge goda förutsättningarna till mycket lägre utsläppsnivåer.” ja givetvis är det så, lögner är det enda som står på dagordningen i den svenska ankdammen…..litium/kobolt plockar vi snart ur havet om det inte blir ännu harmlösare råvaror… bättre kan du niklas, ge inte upp du tror ju på dit skogsbruk och kanske snart hittar något positivt, men du, det är aldrig för sent att ge upp…

    Gilla

   • Tja, Ulf! Litium-jon lär ju bli det som dominerar tillverkningen av kraftfullare batterier under den närmsta tiden och då är det ju relevant att räkna på den batteriproduktionen och vilken enorm miljöpåverkan den har.

    Tyvärr lär det dröja ett tag innan bättre batterier (eller rent av kondensatorer) slår igenom . När så sker, är det dags för nya miljöanalyser. För Litium-jon är tyvärr en återvändsgränd.

    Å vad gruvdrift i haven beträffar, så lär det inte ske på ett miljövänligt sätt, vilket lär sätta fart på diverse miljöorganisationer.

    Gilla

   • ja vi säger väl så då niklas det är en enorm påverkan på miljön att tillveka ett elbilsbatteri … det släpper ut lika mycket koldioxid som en skördare och en skotare göe på 4 dar (då har jag inte räknat tillverkningen av deras batterier) puh… men sen då, jag åker gratis och miljövänligt på mina solpaneler i 20 år och tänk all bensinskatt jag slipper.. ungefär 50 tusen kronor per år… är huvet dumt får plånboken och kroppen lida… jag kan bara ge råd, du får väl fortsätta leva med dina lögner tillsammans med alla andra marodörer i skogssverige…. lrf, bolagen och andra hycklare kan väl läsa det här om hur svenska politiker nu försöker pressa på hela eu sina lögner…man får verkligen skämmas för att man är svensk, och även finnarna borde skämmas, men vi är ju de två vidrigaste skpgsskövlarländerna enligt klarsynta forskare… http://www.nilssonproduktion.se/om-skogslandskapets-roll-i-klimatpolitiken-eller-nej-denna-gang-ar-finlands-sak-inte-var/

    Gilla

   • Men Ulf! när ska du inse att det är miljörörelsen som ljuger och inte skogsbruket? Skotare + skördare är ju mycket mindre miljöbovar än elbilar.

    Å sedan lär du knappast åka gratis i några 20 år, för staten kommer att beskatta elbilen lika hårt i framtiden som de idag beskattar dieselbilar och samma sak lär gälla även solpaneler.. Ty staten lär inte vilja förlora pengar i framtiden. Så snacka om att bli blåst på konfettin.

    Gilla

   • jag tror det blir svårt för staten och storindustrin att klå oss på pengar här, deras fingrar når inte ner i den här syltburken…… och då kan det ju för en gångs skull bli något bra för miljön också, tänk vad fantastisk solenergin kan bli om vi tar oss ur storindustrins och politikernas mördande grepp….dom är ju livrädda för det här….har du hört någon från storindustri eller politiken som propagerar för att vi ska skapa en äkta miljöpolitik, med ett eget system av laddbara bilar och maskiner, eget ljus och ström för våra behov…helt utanför en galen falsk storkapitalism med galna lögnaktiga politiker som egentligen bara är knähundar till kapitalet….. det som dessa två grupper förstod för många decennier sen, men vanligt folk inte fattat än, är att det är mycket bättre och lönsammare (för dom) att plocka fattiga människor på kronor än att försöka plocka storindustri på miljarder …. men tekniken gör samtidigt att det blir allt svårare att hålla oss fattiglappar fast i slaveriet… ingen får veta vad som är viktigt för oss människor, tex att inte äta kött och mjölkprodukter, utan vegetabilier, nästan alla sjukdomar och det lidande som dessa drar med sig beror på mjölk och köttätande, men vi får i stället veta att socker, salt och fett är livsfarligt…på diabetesförbundets hemsida sägs inte ett ord om att kött och mjölkprodukter förvärrar din sjukdom.. https://www.diabetes.se/diabetes/leva/mat-recept/mat-tips/ alla stora hälsoorganisationer får pengar från matindustrin, och det är nästa komiskt för en tänkande människa att läsa vad vi ska äta och sedan se vilka som sponsrar…hur jävla dumma får människor bli…. halva sverige käkar piller får olika krämpor och 90% av dom skulle kunna slängas efter 14 dar med en vegetarisk kost … testa för fan om ni inte tror mig… vad har nu detta med skog att göra ….. om du inte förstår det så är du inte värd att ödsla tid på, varför kasta pärlor för svin…..

    Gilla

 5. Jag blir en smula besviken o lite rädd samtidigt. Då det beskrivna besöket hos denna person som hade ett så ”osedvanligt starkt intresse” av att sköta sin skog. Här får HS det att låta som att han träffat på en verkligt unikum av svenska skogsbrukare. Jag skulle nog tro att han istället mött den mediala svenska skogsbrukaren, och på nära håll fått uppleva det som vi flesta gör. Det var kanske välbehövligt med ett besök i verkligheten hos oss övriga brukare, där allt det som SS eftersöker finns. Men man inte har förtroende av att tro sig få se. Vilka av oss försöker inte få fram den av oss själva optimala brukningsmetoden på varje markavsnitt, på varje jordtyp. Där naturen visar oss vad som kanske är bästa trädval. Den erfarenhet av att bruka just SIN mark, som ger samma resultat hos var brukande markägare som önskar få det mesta ut av just sin mark. Vad får HS att tro att vi övriga har en ”låt gå” mentalitet i vårt brukande. Och inte ser att det är det han just bevistade, som är den normala skogsbrukarskogen ! Varför skulle vi övriga låta oss nöje oss med att ha mediokra plantager, utan allt det där övriga.
  Vilka tror han att vi är ?

  Gilla

 6. Kastar in en brandfackla! Slopa Skogsvårdslagen helt, låt skogsägarna helt bestämma själva hur de vill ha sin skog. Mångfald skulle det säkert bli, än mer än i dagsläget ….. 😉

  Gilla

  • du glömmer att skogsbruket styrs till 95% av de stora skogsbolagen och deras behov av fiber…men du har rätt i att skogsvårdslagen kan slängas på soptippen, att många blommor och annat dravel ska borga för en mångfald är bara nys…titta bara hur ensam jag är i kommentarsfältet, det tyder inte på att folk inte tycker som jag, det tyder bara på att dom givit upp om att det ska bli någon ändring….vi har kvar respekten för dom som har skog och pengar, brukspatronerna lever kvar som en relik från forna tider, och som folk häromkring säger ”man ska inte bråk med di som har makta” jag brukar tänka när jag hör det…vem fan ska man bråka med då, dom som inte har nåt att bestämma eller dom som redan ligger ner eller vilka då… men dom som har makta över skogen, dom är så korkade att dom pratar om skogen som biobränsle när solen har tagit över och dom odlar massa där boniteten är 20 gånger sämre än konkurrenternas odlingar….vad säger man om det… tycker du att dom ska få bestämma över sveriges natur..

   Gilla

   • Skog är inte natur, Ulf, utan kultur. Alltså skogsodling. Å respekten för skogsägare är ju rätt bristfällig, tycker jag. Men Eriks förslag är intressant, tycker jag. Då kan vi äntligen börja snacka FRIHET.

    Gilla

  • De som är intresserade bör ges större svängrum och utrymmet för dialog där Skogsstyrelsen kan anpassa sig bör bli större. Men det är lätt att säga och svårt att göra, och det är ändå få fall där det skär sig.
   Nu finns ett färskt exempel på dispens för avverkning där man tidigare helt stoppat där dialog och anpassningar av markägaren åberopas. Tänk om myndigheterna börjat i den ändan istället för att använda diaolog först när miljööverdomstolen tvingar dem!
   http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/nyheter/2017/Sidor/Beslut-i-bombmurklaarende.aspx

   Gilla

   • Ser med spänning fram emot vad ”Lavskrikefallet i Arbrå” kommer att ge för dom. Skogsstyrelsen har krumelurat ordentligt i detta fall också!

    Gilla

  • ja tänk bengt, som du skrev i din ledare i höstas ”Så låt oss fascineras! Några gör det kanske till den grad att de börjar sköta skogen lika mycket för trädens skull som för avkastningens. Och varför inte i så fall?” …men det var i en ledare där alternativa tankar om skogen i boken ”trädens hemliga liv” hånades efter konstens alla regler …kan du tänka dig så korkat människor kan bete sig..sköta skogen för trädens skull och ekosystemen, mångfalden av arter osv, och sen tro på att det finns ett samspel mellan träd och det övriga arterna i en skog …allt det där som funkar så jäkla dåligt med svenska idealmodellen, där man tar ner alla träd på en yta för att sen plantera nytt på hela ytan med påföljd att det bara finns plantor och unga träd av samma sort under decennier…en enkel men ack så enfaldig och farlig hantering av skogen för arter som är knutna till gammal skog, till bland och flerskiktad skog, till lucker jord, till skugga, till blöt mossa, till ett stabilt grundvatten, kännliga för solljus, uttorkning eller att dränkas i skyfall…du vet allt sånt där som en skog normalt klarar att ge sina individer, sjukdomar och stormar, eld och torka är ju också mycket farligare för dessa tragiska plantager….och nej jag ser inte på en timmerstock som ett kadaver….det finns bara i en riktig gedigen karlakarls fantasier om hur en naturmupp ska vara…så unket och så sorgligt….http://www.skogen.se/nyheter/kadaver-pa-timmerbilen

   Gilla

  • ja man måste inte ägna sig åt ”harva plantera gran”, man kan vara lite crazy också …jag tror att med såna människors tankar i föreningen skogen så går det käpprätt……det borde låta så här från människor som företräder sveriges skogar…. man KAN inte ägna sig åt ”harva plantera gran”, det dödar vår natur…. och det är allt annat än latjo…. av sveriges rödlistade arter är 52% bundna till ”harva plantera gran” markerna, så dom tycker nog inte livet är så latjo heller, tänk om dom hade trivts på kalhyggen, vilket paradis sverige hade varit för dom….nu är det inte så…artdatabanken skriver…”Det finns flera orsaker till minskande populationer men främst dominerar två faktorer, avverkning och igenväxning. Avverkning har stor negativ påverkan på fler än 1 300 arter. Oftast är det fråga om arter som är knutna (eller associerade) till skoglig kontinuitet, bl.a. eftersom de har svårt att överleva hyggesfasen och deras substrat eller miljö inte hinner byggas upp innan skogen åter avverkas.” ett alternativt skogsbruk hade eliminerat problemen, men i en värld fylld av ”brukspatroner” som fått en värdestegring på sitt kapital med hundratals procent på ett par tre decennier…. och att skogarnas värdestegring inte har ett skit med patronernas ”geniala” personligheter att göra förstår man inte, de är plötsligt ”smarta” företagare med sina arveskogar som bevis…. och hybrisen får katastrofala följder för vår natur…frihet under ansvar heter det…men då måste man förstå vad ansvaret innebär, har man gjort det tycker ni….nu är det dom mindre skogsägarna som ska blåsas, ingen skog är för liten för en slutavverkning…och industrin har fyllt sina garderober med krimskrams som du får när du skriver kontrakt ….ungefär som när man bytte glaspärlor mot guld på 14talet …det är där svensk skogsindustri står idag, välkomna till medeltiden.

   Gilla

   • Å naturvården ligger kvar i rövarekonomin, då de ska ha sitt gratis, utan att göra rätt för sig.

    Gilla

 7. ja försök kolorera sanningen om svenskt skogsbruk….., att det sket sig med långsiktigheten hos sveaskog vet alla som orkar se sanningen i vitögat, i norrland har man så lite slutavverkningsskog att man desperat MÅSTE ha de fjällnära skogarna nu, man är också på fastighetsverket och hotar/hånar de skogsansvariga för deras försiktighet med deras del av svenska folkets skogar ( kan någon ha ryggrad på fastighetsverket att bekräfta detta)….att påstå att det nu är fritt fram att göra vad du vill med din privata skog är som att säga att himlen är blå och jorden är rund…vad djärvt av herman… nej inget kommer att ändras för att gd på skogsstyrelsen säger att vi kan vara lite snällare mot vår natur samtidigt som han sätter svärdet i de sista naturskogarna i norrland…just nu jagar sveaskog och de andra skövlarbolagen febrilt slutavverkningar, och där är det inget gulligull…fibrerna måste fram i en av världens största lögn…den svenska skogsindustrin…sca slapp åtal hörde jag i dag men i dagarna stängde sca sin fabrik i flagstaff, där har politikerna nyss bestämt att höja minilönerna rejält, 80 familjer mister sina arbeten… så visst är den svenska skogsindustrin alltid i rampljuset, men när hörde ni något positivt…eu fördömer det svenska skogsbruket på alla möjliga vis, här den senaste månaden från det hållet ”Forskar-rapport från EU varnar för avverkning av skog för bioenerg” …..”att avverka hela träd för att använda som bioenergi ger negativa klimateffekter i lång tid framåt, särskilt i långsamväxande boreal skog. Anledningen är att det tar lång tid för skogen att växa upp igen och ta upp kol, och att ved ger högre koldioxidutsläpp per energienhet än olja.”.. ..”Rapporten rekommenderar också skogsbruket i norra Europa att omvandla barrmonokulturer till blandskog med högre andel löv. Detta har fördelar för biologisk mångfald, klimat (genom högre albedo, då mer solljus reflekteras bort), och produktion av ekosystemtjänster, även ved. Det bidrar också till riskspridning i ett varmare klimat – blandskog ger mindre risk för stormskador och insektsangrepp. Rapporten ifrågasätter också om kalhyggesbruket verkligen är det bästa även från ett ekonomiskt perspektiv.” jag tror inte det hjälper så mycket att herman målar på industrins fasad, när hela grunden är totalt uppruttnad……och snälla leif, jag gillar dina kommentarer och det du gör, men här var du väl för naiv….

  Gilla

 8. ”På Skogsstyrelsens hemsida finns alla nyanser du behöver, det är bara att börja måla!”

  I skogsstyrelsens verktygslåda finns dessutom ett antal verktyg för att man INTE ska måla, så som nyckelbiotop, artskyddsförordning, reservat, publika avverkningskartor etc. Ta snarast och varaktigt bort dessa verktyg och många fler skogsägare kommer att vilja börja måla.

  Gilla

 9. Hyggesfritt???
  Hur ska man hugga om det är hyggesfritt.
  Blir som i reservaten då?
  Kanske var det KALhyggesfritt som menades.
  Vem vet?
  Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
  Och dunklet ligger över statliga Skogsstyrelsen, som nu stoppat inventeringskraven, men bara på statens mark, före detta generaldirektörens mark…
  Om nu variation var i Hermans intresse, varför har då Hermans statliga Sveaskog bara enformiga plantager?
  Kanske Herman och staten kräver att de enskilda skogsägarna ska stå för variationen i skogarna, liksom de privata nu också får stå för den mark som avsätts till reservat.
  Det luktar ruttet ända hit.
  Jag säger som Magnus Uggla:
  Jag mår illa!

  Gilla

 10. Det var trevligt att läsa Hermans blogg idag. Det är precis det här friheten och variationen vi skogsägare vill ha. Bra att myndigheten tydliggör detta nya läge.

  Och jag har noterat här ute i verkligheten att de skogsägare som verkligen är aktiva i sin skog och har satt upp tydliga mål, många gånger får både en värdefull virkesproduktion, samtidigt som man når sina andra mål med skogsägandet.

  Men eftersom de flesta skogsägare överlåter själva skötseln till någon annan, och många gånger till någon som primärt bara vill åt mitt virke, gäller det att få hela branschen att förstå detta nya synsätt. Branschen måste på ett helt annat sätt erbjuda skogsägarna den där ”paletten” av åtgärder, istället för bara skogsbruk modell A1, där virkesköparna dessutom ofta pratar ner just variationen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s