Skogen

Måla skogen i fler färger – och tjäna på det

skog

De som äger skog vill sköta den på ett bra sätt. Vad som menas med ”bra” varierar förstås mellan olika skogsägare, liksom intresse och engagemang.

Förra veckan besökte jag en skogsägare med osedvanligt starkt intresse av att sköta sin skog. På fastigheten fanns allt från virkesrika granbestånd med hög tillväxt och ekbestånd som stamkvistats för högsta värdetillväxt, till gamla hagmarker som restaurerades genom röjning. Ja, det var helt enkelt en fantastiskt varierande skog där hög och värdefull virkesproduktion varvades med naturvård och naturhänsyn.

På vägen hem tänkte jag att den besökta fastigheten på ett utmärkt sätt illustrerade vad Skogsstyrelsen just nu jobbar hårt med: att få en större variation i skogen och på så sätt få en bättre produktion.

Alla skogsägare har naturligtvis inte förutsättningar att ägna sig så mycket åt sin skog som den skogsägare jag besökte. Men jag tror att många kanske inte är medvetna om vilka möjligheter som finns att efter egen vilja och intresse variera inriktningen på skogens skötsel. Skogsvårdslagen medger ett stort mått av variation i skötseln och det är dessutom helt i linje med rådande skogspolitik.

Låt mig ta några exempel:

Om du vill ha en stor andel lövträd i din skog är det helt okej. Det kan du åstadkomma genom att lämna lövträd vid röjning och gallring. Kanske vill du anlägga ett rent lövbestånd? Det är också okej. Varför inte satsa på vårtbjörk eller kanske hybridasp om det är en nedlagd jordbruksmark som ska beskogas?

Om du bor på din fastighet och huset är omgivet av skog är det mycket möjligt att miljön närmast tomten är viktigare än skogens produktion av värdefullt virke. Vill du inte ha något hygge nära huset kanske du ska sköta skogen hyggesfritt. Eller också är utsikten ner mot en sjö så värdefull att skogen inte få bli för tät.

Kanske brinner du för produktionen av värdefullt virke och vill att fastigheten, när den en dag får en ny ägare, ska vara virkesrikare och värdefullare än när du blev ägare? Då gläds du antagligen vid synen av ett vackert tall- eller granbestånd som växer så det knakar. Det är också helt okej och i linje med skogspolitiken. I så fall bör du vara extra noga med markberedningen och välja bästa möjliga förädlade plantor när det ska återbeskogas – och du slarvar förstås inte med röjningen.

För precis som med så många andra områden i vårt samhälle blir det rikare om det målas med många färger. Vi vill inte ha en skog som är svart och vit av många skäl. På Skogsstyrelsens hemsida finns alla nyanser du behöver, det är bara att börja måla!

Du som äger en skog har stora möjligheter att sköta den på det sätt du vill. Gör det! Variationsrika skogar är till glädje och nytta för både människor, djur och andra organismer i skogen. Och framför allt för dig själv.

Diskussion

54 responses to ‘Måla skogen i fler färger – och tjäna på det

 1. Diskussionen till det här blogginlägget har modererats och flera inlägg har tagits bort eftersom de ligger utanför ämnet. Kommentarsfunktionen är till för att kommentera innehållet i bloggen. Påminner om den uppförandekod som gäller för att kommentera krönikorna. Den finns att läsa här ovanför. De skribenter som inte kan hålla sig till koden kan komma att stängas av från diskussionen. Alla borttagna kommentarer diarieförs tillsammans med motivet till varför kommentaren plockats bort och kan begäras ut från Skogsstyrelsen.

  Gilla

 2. ja visst är det märkligt att vi har ett samhälle som inte har plats för mer än en åsikt och då alltid den åsikten som de starkaste har, de som kan köpa tystnad och beundran, herman och skogsstyrelsen har ju som de flesta andra som förstår koderna i detta förljugna samhälle, en oroad aning om att det inte går att köpa mer tystnad och beundran, (det finns gränser för allt) och säger med det i minnet att skogsstyrelsen jobbar hårt för alternativa skogsbruksmetoder, hur hårt kan ni läsa här .. http://www.gd.se/gastrikland/ockelbo/nar-skogen-ar-mer-an-pengar .. men vad är nu detta… ska det härskande, exploaterande och föråldrade kalhyggesbruket (förbjuds i allt fler länder) i sverige.. lättas upp med skogsbruk med ännu äldre metoder, att med hästar försöka förlöjliga alternativt skogsbruk är ju bara oförskämdheter mot moderna miljömedvetna människor….vem tror man att man lurar…och varför säger skogsstyrelsen att bara 10% av skogen är lämpad för ”alternativt” skogsbruk, vad är det för siffra….och hur stämmer den med lagen som säger produktions och miljömål ska vara likvärdiga, den som säger att så är fallet idag är ju en lögnare utan dess like…läs en gång till och säg att detta uppfylls i kalhyggesbruket… ”Miljömålet innebär att skogmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma där ska ges förutsättningar att fortleva i livskraftiga bestånd. Hotade arter och ekosystem ska skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas (prop. 1992/93:226, s. 27).” är det något jag missat, förklara då detta för mig och resten av en allt mer ilsken befolkning, även om det bara är en knuten näve i fickan, så skulle jag inte varje dag behöva möta dessa människor….snacka om arbetsmiljö problem…det skulle dock vara lätt att ändra på ett idiotiskt och föråldrat skogsbrukssystem,…ett tips, ta hjälp från de länder som förbjudit kalhyggesbruket…en sak till…en ynklig procent av världens skogar växer i sverige, men 10,8% av det globala virket och massan produceras här ….någon som ser det som ett problem för den svenska naturen…..någon..

  Gilla

  • Tja, vi har ju regeringsformen som ska skydda äganderätten – även när det gäller s.k. naturvård. Det är ju uppenbart att grundlagen inte tillämpas så fort det gäller naturvård.

   Gilla

 3. Ulf :s konspirations ideer är inget att bry sig om, verkar vara ett enögt ensamtroll som inte vågar framstå offentligt.

  Gilla

 4. bob burnett, huffington post, skrev en intressant artikel för några år sen om hur kalhyggen i californien förstörde kretsloppet för vattnet, och att det var förklaringen till att grundvattnet sjunker…undrar när dessa kunskaper kommer till sverige, att de plantager som uppstår som en följd av clear cutting, sen blir lättantändliga gör ju inte saken bättre…just nu är bristen på vattnet och bränderna de största hoten mot de 35 miljoner människor som bor här…. ”It’s the Water, Stupid: The Perils of Clearcutting” är rubriken på hans artikel, ja problemen med kalhyggen kommer att eskalera tills ” the stupid people ” stoppas i sin galna jakt på tillväxt http://www.huffingtonpost.com/bob-burnett/its-the-water-stupid-the-_b_999764.html

  Gilla

  • Som sagt, bristande kunskaper är fan inget att skryta om:

   ”Bob Burnett is a retired Silicon Valley executive; best known as a founder of Cisco Systems. A lifelong progressive, Bob continues as a social and political activist. He writes a weekly column about national politics. (www.bobburnett.net)”

   Att två som har fel tycker lika gör inte att det blir rätt. Grunläggande matte, Ulf: -1 plus -1 = -2

   Gilla

   • Ja den säger att det rinner bort mer vatten när träden inte transpirerar bort vattnet, så summan av kardemumman är konstant. Vad är nytt där? Eller konstigt? Allt vatten som regnar ner på marken måste bort därifrån på nåt vis. Ner i marken, upp i luften eller bort i bäckar. Den största avdunstningen sker förresten från havens yta, inte från land, men det hade du kanske glömt? Och det är där det mesta regnet faller. Över haven, inte över land.
    Som sagt, bristande kunskaper osv Ulf…

    Gilla

   • nää det är mycket du behöver lära innan du kan argumentera bort kretsloppet…av de olika kretsloppen är just vattnets kretslopp det viktigaste, och det störs mycket av kalhyggesmetoden…. tror inte du hittar några forskare ens på slus skogsforskning som inte håller med mej, det är bara att dom inte vill tala om saken…det blir för jobbigt med deras sponsorer… läs på här https://en.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiration och här https://en.wikipedia.org/wiki/Water_cycle

    Gilla

   • Var i texterna hittar du nånting alls som säger att det blir mindre grundvatten av ett kalhygge??
    Och var i texterna hittar du nånting som säger att den globala nederbörden påverkas av att man kalhugger 0,8% av skogsmarken per år i Sverige??

    Med ditt sätt att resonera påverkar segelduksmarkiserna du sätter upp vid dina stugor också vattnets kretslopp. Dom hindrar vattnet från att nå marken. För att inte tala om dina stugor, och vägarna dit. Har du diken längs vägarna? Aj aj…

    Gilla

   • som jag och andra säger, en del sen åtminsone 1970, så påverkar ett kalhygge grundvattnet under en hel omloppstid, givetvis lite mindre de sista åren men skadan uppstår av kalhuggningen, så ta du dina 0,8% gånger 80 så får du fram en stor del av förklaringen till att vi har så lågt grundvatten…du som påstår dig kunna det här med mattematiken… även om jag tvivlar på det… det bästa är nog att dra upp skallen ur den torra marken…

    Gilla

   • Ulf! Varför skulle ett hygge upptaget efter påverka grundvattenytan, men inte ett hygge upptaget 1969? Ett hygge är ett hygge.

    Gilla

   • Hur skulle det kunna bli mer grundvatten om träden transpirerar bort så mycket att marken inte ens blir så vattenmättad att det måste rinna bort på ytan? Hur tusan tror du att träden ökar mängden grundvatten? Tror du träd suger upp vattenånga ur luften och pumpar ner i marken?

    Gilla

   • det är bra skogskatten…du ställer frågor, du funderar, du ifrågasätter…tänk om vi var lite fler….. som brydde oss… det finns inte mycket kunskap om träd och deras samarbete med vattnet i en skog, men lite finns, ett ensamt stort träd ”dricker” ända upp till 300 liter en solig dag, står samma träd i en skog så dricker den bara 30-40 liter, lite märkligt men så är det, det finns träd som kan lagra ända upp till 30tusen liter vatten (apträdet) kan faktiskt rädda livet på elefanter under torrperioder, elefanten bryter grenar och dricker sig otörstiga…jag tror stenhårt på att svenska skogar skapar fantastiska miljöer för skogens arter genom att reglera vatten både uppåt och nerår, så det får bli mitt svar på din fråga..ja jag tror träd i en skog kan påverka så att grundvattnet fylls på, om den tar upp vattenånga och skickar ner i marken eller det är en annan orsak vet jag inte…men kan apträd spara vatten så kan väl andra träd göra nåt liknande…vi vet så lite …så det är löjligt hur vi törs manipulera med förutsättningarna för vårt liv på jorden…

    Gilla

   • Trams. Träd i en skog förbrukar enorma mängder vatten. Det är ju därför avrinningen ökar när man hugger bort träden.
    Du *tror* en väldans massa istället för att lära dig hur det är. Det finns massor av kunskap om vattnets kretslopp i en barrskog och dina påhittade idéer stämmer ingenstans.
    Kalhuggning i Sverige minskar inte grundvattnet, snarare tvärtom. Utan träd kan vattnet infiltrera ner i marken och bli grundvatten.

    Gilla

   • det är lite tråkigt att du vet så lite och ändå så kategoriskt avfärdar saker vi inte vet ett skit om…faktum är att vi vet noll om hur vatten och skogar samarbetar och bara de senaste 5 åren har vi vänt mycket i direktiven om hänsynen vid avverkningar och nya rön kommer varje månad, rön som ställer alla gamla föreställningar i skamvrån, bara en sån sak som att grundvattenutflöden inte ens är ett ord som används i skogsbruket, och de viktigaste småbäckarna anses vara de perfekta ställena att dra skogsvägarna, (för där är så lätt att köra …så du skogskatten….du pratar riktigt i nattmössan….ja…oj nu blev det kväller ..och jag har jag tröttnat på att tjaffsa här, men det är sorgligt med denna tystnad från de som skulle kunna tillföra något och som sitter på makt att ändra saker…jag hoppas i alla fall att ni förklarar för era barn i framtiden varför ni höll käften när sveriges natur förstördes…..man undra förstås om ni någonsin kommer att rannsaka ert samvete… tack för mig på några månader, ni får tillbaka eran zombietillvaro, där allt verkar gå ut på att ligga så lågt som möjligt… varför det undrar jag..

    Gilla

   • Ulf! Vattnet och skogen samarbetar givetvis inte, då vatten i sig är en död produkt. (Att sedan varenda organism är beroende av vatten, göt inte vattnet levande).

    Däremot använder träden mycket vatten, främst för att kyla av barr/löv, så att diverse kemiska processer kan fungera där. Men också för att transportera näring och energi inom träden.

    Gilla

 5. nej…du har helt rätt skogskatten..bristande kunskaper är fanimej inget att skryta med..och om vi dpå tittar på kalhyggesbruket så är det precis så det är…ingen har en aning om vart det leder med kalhyggesbruket och det är fanimej inget att skryta med, vi har ett mål som vi är mil ifrån att klara 17% av sveriges natur i varje del ska skyddas, vi har skrivit på det avtalet men skiter tom i det lilla ynkliga löftet…17% produktiv skogsmark ska skyddas mot att användas som en fabrik men det är bara 2,4 högst darriga procent som är skyddade…..17% av amazonas regnskogar har tagits bort för att föda hundratals miljoner människor det har blivit åkrar och det har blivit en hel del trädplantager..en procent av amazonas regnskogar som blivit trädodlingar motsvarar en tiofaldig svensk årsproduktion av träfiber, så vad fan vi håller på med då som använder 97% av våra skogar till odlingar när en promille av amazonas plantager ger lika mycket…..87% av amazonas regnskogar står orörda, så varför skickar vi pengar dit för, norge skickade för några år sen 10 miljarder till att bevara amazonas regnskogar, borde inte dom pengarna skickats till detta idiotland…..och boreala skogar är minst lika viktiga att deras kretslopp fungerar ”En stor del av fuktigheten i regnskogen förses av träden genom transpiration från bladen varifrån vattenångan blandas med atmosfären där den bidrar till nybildandet av regnmoln. Det anses att 50–80 % av fuktigheten i centrala och västra amazonas behålls i området genom denna cykel. Men när skogen huggs ner minskar transpirationen till atmosfären och vattnet rinner istället ut i havet vilket minskar mängden moln och regn över Amazonas och omkringliggande områden, något som kan hota flera träd som i sin tur förlorar sin förmåga att förse atmosfären med fuktighet. ” som sagt skogskatten jag håller med till 100% ”Bristande kunskaper är fan inget att skryta om.”

  Gilla

  • Vi har på flera ställen tillämpat trakhyggesbruk i flera trädgenerationer, så nog vet vi ganska väl vad dess effekter är.

   Gilla

 6. herman skriver ..”Ja, det var helt enkelt en fantastiskt varierande skog där hög och värdefull virkesproduktion varvades med naturvård och naturhänsyn.” men så bra då…men vad har det egentligen med skogsbruket i sverige att göra, här talas om något extremt i dagens skogsbruk…nämligen att ta upp hagmarker och stamkvista ek naturvård och hänsyn mm ..men det är inget som görs på resten …alltså 95% av sveriges produktiva skogsyta…och det är väl dom 95% som är intressanta, resten är ju kosmetika på ett lik…. tänk om någon sa vad herman sa om tex amzonas, ”i 5% av regnskogarna varvas hög produktion med naturvår och hänsyn” ..då skulle han väl bli uthängd som världens största skövlare… ”Alla skogsägare har naturligtvis inte förutsättningar att ägna sig så mycket åt sin skog som den skogsägare jag besökte.” vad är det för snack, ungefär som att säga ”alla kan inte få ihop sin ekonomi utan ett och annat bankrån eller alla har inte förutsättningar att sköta sitt skogsbruk så att kretsloppet fungerar” så otroligt korkat och elakt skogsbruk som vi bedriver mot naturen, där ekonomin får vara rättesnöret borde vara belagt med fängelsestraff….. jag läste en professor på skogshögskolan, som sa att vi inte tänker på kvalitet i vårt skogsbruk längre och inte gjort det sen 50 talet, och det är ju rätt, han sa att det var mycket tråkigt att se dagens granskogar på gamla tallmarker, och det är ju också rätt…men sen avslutade han med att beskylla miljörörelsen för att det inte gick att odla kvalitets virke, antagligen var det väl miljörörelsens fel med granen också kan jag tänka… det går inte att ta fram gamla tallar med kärnvirke för då kommer naturmupparna och förbjuder skogsägaren att avverka, var hans förvirrade slutsats i sin lilla professorshjärna… man undrar vad det är för fel på vissa människor….tall med kärnvirke fanns på 30% av sveriges skogsyta 1926 när första taxeringen gjordes.. i dag är 2,4% av sveriges produktiva skogsyta skyddad från avverkning (tills vidare) så vem har då skövlat de 2-3 hundra år gamla tallarna….miljörörelsen eller…tokskallar…lögnare..

  Gilla

 7. svenska ungdomar tappar allt mer intresset för skogen och naturen, jag tror på något sätt att de känner att de inte har något att hämta i den världen, en lite kvarlämnad bubbla från en gången tid och den arroganta attityd som skogsbrukets män och några kvinnor visar omvärlden är inte något som lockarheller….varför ska man utbilda sig inom skogsbruk när det sen går ut på att försvara sina handlingar och påtvinga allmänheten sina ”sanningar” om hur våra skogar och vår natur ska behandlas, kanske är en del av problemet just ordet ”vår” våra skogar våra rättigheter, våra avverkningsmetoder…kanske är det så att man inte mår så bra som människa när en arrogant skogschef eller skogsägare kallar något, som vi alla kallar vårt, men han kallar sitt… och som han tycker sig ha all rätt i världen att göra vad han vill med…den här våren och sommaren har varit en av dom värsta i sveriges skogars historia, man har dunkat in äganderätten i svenska folkets huvuden man har hånat ”naturmuppar” i alla sina tabloider… utan förstånd har man snart när bränt alla broar till allmänheten.. resultatet är att de som vill utbilda sig in i denna arroganta ”gemenskap” kan räknas i några ynkliga tiotal numera .. https://blogg.slu.se/dekaner-sfak/2016/03/18/varfor-vill-sa-fa-lasa-skogliga-utbildningar/ jag är inte ett dugg förvånad, vi läser nu 2017 och svensk skogsindustri har en almanacka från 1957 … vem vill dit…..skogsbruksmetoderna kommer givetvis att ändras framöver allt annat är en högoddsare…men fram till dess så finns så många fantastiska steg och upptäckter att ta för kalhyggesivrarna, om tio år kommer ingen certifiering för kalhyggesbruk att finnas ..då har klokare människor vänt konsumenternas köpvanor och man kommer att fnysa åt papper och brädor från kalhuggna skogar, de varor som kommer från blädade skogar kommer att vara de som säljs även om priset är högre…att vara chef för en stor skogsindustri med skogar är att vara ansvarig för hundratusentals människors livsmiljö och miljoner människors köpvanor, då måste man vara åtmintonde lite synsk för att ta sitt företag in i framtiden, jag ser inga sådana på de posterna, jag ser bara jävligt tråkiga översittare med en högst tillfällig plats på tronen i skogssverige….ta nu detta som ett tips, ni som känner er träffade, jag har nästan alltid rätt i mina spådomar..

  Gilla

 8. i mina hemtrakter finns en enormt intressant historia, som det svenska skogsbruket snart helt har utplånat…för bara 12 generationer sen var här till 95% urskog endast några större sjöar hade människor boende runt sig….sen kom savolaxfinnarna som inte var så kräsna som svenskarna att ha sjöbotten till sina plogar…och dessa kämpar tog upp det ena fantastiska hemmanet efter det andra, i den mörka urskogen…ivrigt påhejade av makten i stockholm, ..de blev bergsmän på halvtid och jordbrukare på övrig tid…bondskogar som var fyllda av små åkerlappar och ängar som gav vintermat åt några kreatur, och ett liv och hopp åt människorna …under 10 generationer utvecklades dessa hemman till fantastiska gårdar som försörjde och befolkade sveriges glesbygd…det här är en historia som har så mycket att lära oss människor…storleken på de här gårdarna inom innägomarken (som ligger i skogar som till överlägset största delen ägs av sveaskog och bergvik) är någon hundradels promille av den totala skogsytan….ändå har dom nu införlivats i kalhyggesbrukets plantager … det är för mig obegripligt och en ren terroristhandling, (vilket allmänfarlig ödeläggelse kan beskrivas som) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003148-om-straff-for-terroristbrott_sfs-2003-148 ….. att dessa kulturlämningar oftast ligger fantastiskt vackert vid en liten sjö, vattendrag och med vidunderlig utsikt gör allt än mer tragiskt…skogsVÅRDSlagen denna hospis lag i naturens slutskede säger att det är ok att plantera gran på gårdstunen och högst en meter från stenmurar och grunder, du blir nu certifierad och har skött ditt skogsbruk mönstergillt enligt denna kalleankalag…man tar sig för pannan och undrar ”hur tänker ägarna”….jag tänker alltid när jag ser ett kalhygge vid ett sånt här ställe med sjö och utsikt…va fan är det för fel i huvet på dessa människor …allt från chefen på skogsbolaget till skördarkillen…var finns kuraget att säga ifrån…nu får det fanimej vara nog….jag tänker inte göra en avverkning här…

  Gilla

 9. Satsa på en levande landsbygd så skapas biologisk mångfald.
  ”Alla har vi mer eller mindre fel om framtiden. Den biologiska mångfalden borde dock bli större med många enskilda ägare och beslutsfattare än med ett fåtal tjänstemän som följer statsmaktens kortsiktiga populistiska regler som knappast är till gagn för kommande generationer.”

  Gilla

 10. Godtycke om mångfald

  I dag tar alla begreppet biologisk mångfald i sin mun, politiker, forskare, intresseorganisationer så som Naturskyddsföreningen med flera.

  Biologisk mångfald anses vara förutsättningen för människans överlevnad. Utan en genetisk variationsrik bank är vi dömda till undergång – det tycks vara budskapet!

  Det verkar vara så att man utgår från nuläget, början av 2000-talet. Ingen art får dö ut. För Sverige gäller detta inom nu befintliga nationsgränser och många gånger även inom landskapsgränserna. Nu sägs det att antal arter minskar drastiskt – har någon art ”lämnat” Sverige de senaste 100 åren, har någon art tillkommit? Några har försvunnit men många arter har också tillkommit.

  Artdatabanken inom SLU följer upp arternas upp- och nergång. Detta ska ske med vetenskapliga metoder men i vilken grad utnyttjas information från entusiaster inom ornitologi, entomologi, biologi med mera? Hur beaktas deras information på ett objektiv sätt? Det är fritt att mata in data i SLU:s artdatabank.

  Arter rödlistas och anges hotade, nära hotade med mera vilket kan medföra ett stöd för myndigheter att på olika sätt reglera brukandet av naturen. Det kan innebära ett verkligt stöd för en arts överlevnad men går det objektivt till? Handläggs detta utan inverkan av individers ”hjärtefrågor”? I vilken grad är det enskilda individers agerande genom att påverka media och juridisk handläggning som fäller utslag?

  När man nu rödlistar arter, arter som minskar, borde man då inte även ”svartlista” arter, arter som ökar oroande mycket. Arter som sångsvan, trana, grågås har ökat under de senaste 30 åren vilket borde ha inneburit att vissa andra arter därmed minskat. Att vid Hjälstaviken en höstdag se dessa jättelika gås- och transträck är mäktigt, berörande, fantastiskt. Inte skulle någon våga nämna att vi borde skjuta ner gås- eller tranpopulationen för att en gräs- eller grodart minskat drastiskt. Om en art gynnas missgynnas andra, det är alltid så. Vem har rätten att rangordna arternas betydelse för människans överlevnad? Är sju lavskrikor mer värda än en varfågel? Media kan ibland pumpa ut ramaskrin för att till exempel talltitan minskat och kräva stopp för någon typ av brukande. Finns kunskapen om orsaken till arternas upp- och nedgång och sambandet mellan olika arters populationsstorlek, den ständiga förändringen i naturen?

  Man kan undra vilka effekter det hade på oss då vi saknade varg, bäver och vildsvin under en ganska lång tidsepok. Vilka arter tillhör oss, vårt land, ett visst landskap? Djur och växter följer inte nationsgränser. Vilka arter ska vi strida för? Är dovhjort, fasan, vildapel, fågelbär, mördarsnigel, japanskt ostron, skäggmes, sälgskimmerfjäril, mårdhund godkända arter?

  Vem är beslutsfattare? I dag är det många gånger intressegrupper av olika slag som är slipade i marknadsföring och opinionsbildning och vet hur media ska påverkas. Dessa grupper och enskilda individer agiterar för biologisk mångfald och rödlistade arter och kan få hela rättssystemet på fall. Detta kan innebära att ett mångårigt brukande i generationer av en fastighet stoppas på grund av att någon vill ”stanna” naturens gång. Det handlar inte alltid om fakta utan att på ett slagkraftigt sätt utnyttja begreppet biologisk mångfald.

  Vår artsammansättning är ett resultat av ett mångårigt, ibland tusenårigt brukande av vårt land. Artsammansättningen har hela tiden förändrats och nu är sannolikt förändringen av landsbygdens odlingslandskap det som påverkar arterna mest. Vill man bevara nuläget kanske stöd till en levande landsbygd vore det klokaste i stället för stora enskilda satsningar på till exempel varg och vitryggig hackspett, projekt för utrotning av signalkräfta, mördarsnigel, sykomorlönn med mera. Kanske vargen är ett hot mot biologisk mångfald då den bidrar till att folk flyttar från landsbygden? Vi hade förr mer eller mindre fritt betande djur, färister med mera som skapade vackra vidsträckta hagmarker. I dag krävs rejäla elstängsel för att skydda får och boskap mot varg.

  Platon lär ha sagt 300 år före Kristus ”Allting blir, ingenting är”. En nyckelbiotop kan inte vara en nyckelbiotop för alltid. Om det är så att man inte på ett vetenskapligt sätt följer upp hur faunan och floran i en nyckelbiotop förändras känns skapandet av nyckelbiotoper fel. Ägare och brukare av jord och skog har i alla tider månat om naturen och torde många gånger ha bättre kunskap än myndigheternas tjänstemän och privatpersoner som ”fritt ”pekar ut nyckelbiotoper.

  Det har alltid dött ut arter här på jorden och det kommer att fortgå och nya arter tillkommer. En positiv utveckling för den biologiska mångfalden kan vara att människan dör ut. Vill man bromsa upp förändringen i naturen så låt de som lever närmast naturen på landsbygden ha större inflytande på sin egen tillvaro. Brukandet av vatten, jord och skog har skapat den mångfald vi i dag har. Myndigheterna driver nu folk från landbygden genom allt fler regler hur brukandet ska ske.

  Alla har vi mer eller mindre fel om framtiden. Den biologiska mångfalden borde dock bli större med många enskilda ägare och beslutsfattare än med ett fåtal tjänstemän som följer statsmaktens kortsiktiga populistiska regler som knappast är till gagn för kommande generationer.

  Det är cirka 20 politiska mandatperioder under ett skogsbestånds omloppstid. Om staten i detalj vill fastställa vad som avses med biologisk mångfald så kanske det är klokt att först prova detta för sitt eget ägande så att detta sköts invändningsfritt.

  Kraven blir allt fler och större.
  I norra Sverige kommer man kanske snart kräva att landhöjningen stoppas så att inte älvarnas delta-landskap förändras. Min favoritfågel är törnskatan och jag kräver ett varmare klimat och reservat runt alla häckningsplatser!

  Nej, glöm alla krav, acceptera naturens föränderlighet och satsa på en levande landsbygd

  Gilla

  • Ett av de större problemen med en ”Levande landsbygd ”som vi kommer att ställas inför i framtiden. Är väl vad de krav på råvara för sitt uppehälle. de allt fler människor i våra storstadsområden kommer att kräva. Som EJ har någon positiv påverkan på hur det sker, eller förståelse o insyn i HUR dessa varor kommer till. Utan bara är ett måste i deras konsumtionsbehövande värld. För så länge ingen behöver välja mellan vad råvaran kan o måste prioriteras till o mellan vilka användningsområden de används, så händer inget !
   För skulle det verkligen bli som SNF vill, så kan ju det bli en verklighet. Om nu samma människor som vill se den ”riktiga” orörda naturen som SNF förespråkar. -Ja, då kan det bli så att för att ta sig dit, kan man behöva välja mellan att avstå en allt större del av sina resor med bil med bränsle av förnyelsebar energi. Mot att ha skithuspapper istället. För skall allt mer av vår brukade skog, avsättas till naturskyddsområden. Bör ju det innebära att i ett framtida, mer befolkat omställt samhälle. Kan råvaran bli en bristvara. Och vad händer den dagen som ev. mattransporter INTE kan nå dessa urbana områden p.g.a. bränslebrist r.t. överkonsumtion av varor som krävt samma råvaras behov. Samtidigt som den inhemska matproduktionen minskat till följd av utebliven lönsamhet o avfolkad landsbygd ?
   Så jag kan nog hålla med om att vår egen inhemska landsbygd skall vara o förbli levande. Men för att nå dit bör nog svenska folket tänka om vad gäller möjligheten o kravet på att ”ALLT” skall finnas i denna framtida värld. Samtidigt bör vi markbrukare också vara öppen för alternativa brukningsval för att till den gräns det går, vara en fortsatt bestående del i att vår natur ändå ges de möjligheter den kan att upprätthålla sina arter.
   Men så länge ingen träder in i rollen ”Do first by exempel” som VERKLIGEN börjar göra skillnad för landsbygdens utveckling, så lär nog lite hända till skillnad från idag. För om företrädare för S o SNF, tror att svenska markägare skär guld med täljkniv. Och det enda vi gör är att öka på vår profithunger. Är bara så fel ute. Om det verkligen fanns en bättre grund till ekonomiskt utbyte med lägre grad av utnyttjande. Så skulle takten på brukandet kunna gå ner o möjligheten till ett ökande bevarande öka. Och målet med en levande landsbygd skulle kunna nås för hela Sveriges bästa. Varför har Norge lyckats o inte vi trots bättre förutsättningar ? Kanske handlar det om att synen på företagande o människorna bakom dem är det som ska förändras ! Kanske handlar det om att de s.k. ”Marknadskrafterna” inte fungerar !
   Kanske är det dags att ”ALLA” börjar förstå värdet av vår jords begränsade resurser ! ! !

   ” Ge en hungrig man en fisk, och du mättar honom för en dag. Lär honom att fiska och du mättar honom för livet”
   (gammalt Kinesiskt ordspråk)

   Gilla

 11. jag är så jävla trött på att höra efter några år, eller några decennier att ”det var såna tider då” nej det har aldrig varit såna tider då….det har bara varit såna tider nu……

  Gilla

 12. vattnets kretslopp (eller brist på) är nog det som jag har störst hopp om att få makthavare att reagera på…det har ju äntligen blivit ett visst fokus på grundvattnet, med ransoneringar och sjunkande nivåer och hoppet står nu till att trögskallarna i maktens boningar ska förstå kopplingarna till kalhyggesbruket…en bonus för mig är att sveriges allt yngre skogar också är boven i dramat…hur skogsindustrin ska kunna förvränga bristen på gamla grundvattensamlande skogar till något positivt för grundvattnet övergår mitt förstånd…ett hygge släpper igenom 35% mer av nederbörden, och en ökad genomsläppning fortsätter under flera decennier i ett plantage, med mycket allvarliga konsekvenser för kretsloppet och för näringsbevarandet i marken, utlakning av näringsämnen, kvicksilver och andra tungmetaller, förmörkning av sjöar, sediment bildningar och en minskande påfyllning av människans viktigaste färskvatten källa (99%) har äntligen kommit på tapeten och det är fanimej inte vanligt att problem i kalhyggesbruket ”släpps upp” på dagsagendan….slu håller som vanligt käften för att inte störa, men frågan är hur länge dom kan vara tysta om detta…. som martin luter king sa ”det är inte dårarna vi ska vara rädda för, det är dom goda…men tysta” ..titta här en forskare som fattar, men som går utan jobb, vilket skitland vi lever i .. https://katrinbiolog.wordpress.com/2012/07/09/skogsavverkning-boven-bakom-oversvamningarna/ .

  Gilla

  • Herre gud ulf!

   jag har läst dina kommentarer här och nu måste jag få fråga dig.
   Finns det NÅGOT i din värld som INTE svenska skogsägare ska belastas för?
   Ett par normala snövintrar och grundvattensituationen är ”under kontroll” igen.

   Gilla

   • herre gud mats s …finns det något som skogsindustrin gör fel, det är helt ok att spruta ut 15-20 miljoner liter hydraulolja, för att ingen ställer krav, det är helt ok att ha vänt upp och ner på åldersfördelningen på 50 år åldersfördelningen, det är helt ok att kortat omloppstiderna med 20-30 år, det är helt ok att inte veta vad som händer med sveriges skogar, om de någonsin kommer att läka sina skogsekosystem, om vi nu inte vet, så varför göra detta experiment med huvuddelen av skogsmarken, vi är det enda landet som bara ställt ett par procent av den produktiva skogsmarken utanför produktionen…ska jag då som oroad medborgare belasta några andra än skogsägarna med min oro…. och jag har ännu inte överbevisats om att jag har fel, annat än i små detaljer som varken gör till eller ifrån…. ta nu och förklara för mig hur grundvattnet ska komma under kontroll, eller har du som alla de andra i skogsägarnas led den berömda strutsmentaliteten, ”det man inte vill se händer inte”….nu är det ju inte så att jag har något särskilt agg mot skogsägare… utan att jag har ett ansvar för mina barn och framtida generationer, om det inte var det där med ansvar för sina medmänniskor så hade jag skitit i att skriva över huvud taget……. jag är så gammal att jag inte kommer att se hur det slutar, så av den anledningen kunde jag ju ge fan i att bry mig…. så här sa sgus expert om grundvattnet, som du så hänsynslöst viftade bort ”Det kan bli mycket illa, och vi kan nog förvänta oss på väldigt många håll att vi kommer att få de lägsta uppmätta nivåerna sedan mätningarna började i slutet av 60-talet, säger Bo Thunholm.” och det är bara början, att bygga grundvatten är inte som att vrida på en kran, mitt eget vatten som jag tar från 110 meters djup, är tiotusenårigt smält glaciärvatten, men va fan, har du andra uppgifter så….”ett par normala snövintrar så” är det på det viset med dina skogsavverkningar också…. och dina kompisars… jag tror jag behövs i det här landet, där alla tror att någon tänker åt dom….nä så är det inte, du får tänka själv ett tag till… https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/bottenrekord-for-svenska-grundvattennivaer

    Gilla

 13. måla skogen i flera färger….så korkat och enfaldigt.. eller det här ”Då gläds du antagligen vid synen av ett vackert tall- eller granbestånd som växer så det knakar. Det är också helt okej och i linje med skogspolitiken.” …ja men hälften av den skog som växer efter 15 år på ett av alla dessa vedervärdiga och för skogens ekologi, så farliga kalhyggen, är självsådd och inte alls som man tänkt sig det skulle bli, miljarder läggs varje år på vidriga harvningar, planteringar, och röjningar i en allt bräckligare och sårbar natur, men där gran planteras växer självsådda tallar och björkar, där tall planterats i surstråk, myrkanter och torrbackar växer självsådd gran och förhoppningsvis löv…med målandet är det inte mycket bevänt, människan målar och naturen protesterar…vem vill bli målad mot sin vilja….ta nu på semestern och läs på om naturens grundfunktioner och se sen till att att göra det här rätt innan det går käpprätt……forskningen på vad som händer mellan det planterade hygget och första röjningen finns väl inte ens, som så mycket annat inom skogsbruket är det bara blinda som leder blinda…man har ingen aning om vad som händer med naturen man tror är en fabrik skapad för människan att härja efter eget äganderättsligt godtycke, så vansinnigt, att gå in i framtiden med arselet före, gluttande på kvartalssiffrorna…. att det blivit en skyddad verkstad för en bunt riskkapitalister med total frihet utan ansvar är skogsstyrelsens förbannade ansvar….. så ta nu det ansvaret……ingen skulle bli gladare än det svenska folket och de flesta anställda på skogsstyrelsen…..passa på nu, makthavare, att med kritiska ögon granska landskapet i sommar, gå in på ett kalhygge, du hittar ett mycket nära dig var du än befinner dig i sverige….gå ut på hygget en varm solig dag, sök sedan upp en gammal blandskog (betydligt svårare att hitta) känn nu skillnaden på det mjuka, svala och behagliga klimatet i denna skog, det är just det klimatet som en skog måste ha för att fungera…. lycka till med tankarna….

  Gilla

  • Ulf! Är det några som har full frihet utan ansvar i skogen, så är det ju miljömupparna. För vilket ansvar tar Skydda skogen, SNF m.fl. när de letar nyckelbiotoper på skogsägarnas mark. Inte ett smack, om du frågar mig.

   Markägarna tar i alla fall sitt ansvar, när de sköter om sin skog. Men för det krävs j också att markägarna måste få skörda sin skog den dag den är skördemogen.

   Gilla

 14. Det är väl mest politiker och organisationer till vänster som inte värnar om landsbygden, utan vill helst beskatta den till döds, så att de kan göra ett enda reservat av alltihopa.

  Hur mycket gamla fina byggnadsmiljöer har inte förstörts och ersatts av höghus m.m. i vänsterstyrda kommuner. Räcker väl att nämna miljonprogrammet…

  Gilla

 15. Privat äganderätt är grunden för välståndet

  Jag begriper inte att det kan vara så roligt för styrelse och Naturstängnings föreningen att driva flera processer med krav om att göra större intrång än vad artskyddet och grundlagen kräver, man har ju bakom ryggen uttryckt sina krav om att få skada privata skogsägares ekonomi med att lögnaktigt baktala Sveriges klimaträddande skogsägare. Dessutom vill man varken diskutera sakfrågorna eller ersätta de intrång och livslånga skador som uppstår för skogsägarnas fastigheter. Jag häpnar över tonläget och den hetsiga debatt som Naturstängnings föreningen och en mindre gruppering av aktivister med egna speciella egenintresse som framfört starka högljuda åsikter om hur de anser markägaren ska avstå äganderätt och dessutom bekosta deras lyxintressen och målar tavlor av vinklad verklighet med lite kunskap. Naturstängnings föreningen och extrema aktivister kan själva köpa ”urskogar” och odla bombmurklor. lavskrikor och pilgrimsfalkar mm och lägga till deras egenintresse men produktionsmålet skall även tillgodoses där enligt skogsvårdslagen.
  Saknar de ekonomiska medel kan de låna upp pengar i bank precis som vi Seriösa skogsägare nu måste göra för att försvara våra egendomar i dessa oseriösa mål som Naturstängnings föreningen med hjälp av länsstyrelsen och andra inkräktare driver mot oss ärliga klimaträddande och hårt arbetande skogsägare..

  Gilla

 16. Jag blir en smula besviken o lite rädd samtidigt. Då det beskrivna besöket hos denna person som hade ett så ”osedvanligt starkt intresse” av att sköta sin skog. Här får HS det att låta som att han träffat på en verkligt unikum av svenska skogsbrukare. Jag skulle nog tro att han istället mött den mediala svenska skogsbrukaren, och på nära håll fått uppleva det som vi flesta gör. Det var kanske välbehövligt med ett besök i verkligheten hos oss övriga brukare, där allt det som SS eftersöker finns. Men man inte har förtroende av att tro sig få se. Vilka av oss försöker inte få fram den av oss själva optimala brukningsmetoden på varje markavsnitt, på varje jordtyp. Där naturen visar oss vad som kanske är bästa trädval. Den erfarenhet av att bruka just SIN mark, som ger samma resultat hos var brukande markägare som önskar få det mesta ut av just sin mark. Vad får HS att tro att vi övriga har en ”låt gå” mentalitet i vårt brukande. Och inte ser att det är det han just bevistade, som är den normala skogsbrukarskogen ! Varför skulle vi övriga låta oss nöje oss med att ha mediokra plantager, utan allt det där övriga.
  Vilka tror han att vi är ?

  Gilla

  • Att Herman är förbluffad kan ju bero på att hans eget Sveaskog bara har monokulturer.
   Oändliga arealer monotona plantager.

   Gilla

   • Om det inte har gått upp för Tomas J, så är Herman S inte anställd på Sveaskog längre ….. Utan han jobbar på Skogsstyrelsen.

    Gilla

 17. Kastar in en brandfackla! Slopa Skogsvårdslagen helt, låt skogsägarna helt bestämma själva hur de vill ha sin skog. Mångfald skulle det säkert bli, än mer än i dagsläget ….. 😉

  Gilla

  • du glömmer att skogsbruket styrs till 95% av de stora skogsbolagen och deras behov av fiber…men du har rätt i att skogsvårdslagen kan slängas på soptippen, att många blommor och annat dravel ska borga för en mångfald är bara nys…titta bara hur ensam jag är i kommentarsfältet, det tyder inte på att folk inte tycker som jag, det tyder bara på att dom givit upp om att det ska bli någon ändring….vi har kvar respekten för dom som har skog och pengar, brukspatronerna lever kvar som en relik från forna tider, och som folk häromkring säger ”man ska inte bråk med di som har makta” jag brukar tänka när jag hör det…vem fan ska man bråka med då, dom som inte har nåt att bestämma eller dom som redan ligger ner eller vilka då… men dom som har makta över skogen, dom är så korkade att dom pratar om skogen som biobränsle när solen har tagit över och dom odlar massa där boniteten är 20 gånger sämre än konkurrenternas odlingar….vad säger man om det… tycker du att dom ska få bestämma över sveriges natur..

   Gilla

   • Skog är inte natur, Ulf, utan kultur. Alltså skogsodling. Å respekten för skogsägare är ju rätt bristfällig, tycker jag. Men Eriks förslag är intressant, tycker jag. Då kan vi äntligen börja snacka FRIHET.

    Gilla

  • De som är intresserade bör ges större svängrum och utrymmet för dialog där Skogsstyrelsen kan anpassa sig bör bli större. Men det är lätt att säga och svårt att göra, och det är ändå få fall där det skär sig.
   Nu finns ett färskt exempel på dispens för avverkning där man tidigare helt stoppat där dialog och anpassningar av markägaren åberopas. Tänk om myndigheterna börjat i den ändan istället för att använda diaolog först när miljööverdomstolen tvingar dem!
   http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/nyheter/2017/Sidor/Beslut-i-bombmurklaarende.aspx

   Gilla

  • ja tänk bengt, som du skrev i din ledare i höstas ”Så låt oss fascineras! Några gör det kanske till den grad att de börjar sköta skogen lika mycket för trädens skull som för avkastningens. Och varför inte i så fall?” …men det var i en ledare där alternativa tankar om skogen i boken ”trädens hemliga liv” hånades efter konstens alla regler …kan du tänka dig så korkat människor kan bete sig..sköta skogen för trädens skull och ekosystemen, mångfalden av arter osv, och sen tro på att det finns ett samspel mellan träd och det övriga arterna i en skog …allt det där som funkar så jäkla dåligt med svenska idealmodellen, där man tar ner alla träd på en yta för att sen plantera nytt på hela ytan med påföljd att det bara finns plantor och unga träd av samma sort under decennier…en enkel men ack så enfaldig och farlig hantering av skogen för arter som är knutna till gammal skog, till bland och flerskiktad skog, till lucker jord, till skugga, till blöt mossa, till ett stabilt grundvatten, kännliga för solljus, uttorkning eller att dränkas i skyfall…du vet allt sånt där som en skog normalt klarar att ge sina individer, sjukdomar och stormar, eld och torka är ju också mycket farligare för dessa tragiska plantager….och nej jag ser inte på en timmerstock som ett kadaver….det finns bara i en riktig gedigen karlakarls fantasier om hur en naturmupp ska vara…så unket och så sorgligt….http://www.skogen.se/nyheter/kadaver-pa-timmerbilen

   Gilla

  • ja man måste inte ägna sig åt ”harva plantera gran”, man kan vara lite crazy också …jag tror att med såna människors tankar i föreningen skogen så går det käpprätt……det borde låta så här från människor som företräder sveriges skogar…. man KAN inte ägna sig åt ”harva plantera gran”, det dödar vår natur…. och det är allt annat än latjo…. av sveriges rödlistade arter är 52% bundna till ”harva plantera gran” markerna, så dom tycker nog inte livet är så latjo heller, tänk om dom hade trivts på kalhyggen, vilket paradis sverige hade varit för dom….nu är det inte så…artdatabanken skriver…”Det finns flera orsaker till minskande populationer men främst dominerar två faktorer, avverkning och igenväxning. Avverkning har stor negativ påverkan på fler än 1 300 arter. Oftast är det fråga om arter som är knutna (eller associerade) till skoglig kontinuitet, bl.a. eftersom de har svårt att överleva hyggesfasen och deras substrat eller miljö inte hinner byggas upp innan skogen åter avverkas.” ett alternativt skogsbruk hade eliminerat problemen, men i en värld fylld av ”brukspatroner” som fått en värdestegring på sitt kapital med hundratals procent på ett par tre decennier…. och att skogarnas värdestegring inte har ett skit med patronernas ”geniala” personligheter att göra förstår man inte, de är plötsligt ”smarta” företagare med sina arveskogar som bevis…. och hybrisen får katastrofala följder för vår natur…frihet under ansvar heter det…men då måste man förstå vad ansvaret innebär, har man gjort det tycker ni….nu är det dom mindre skogsägarna som ska blåsas, ingen skog är för liten för en slutavverkning…och industrin har fyllt sina garderober med krimskrams som du får när du skriver kontrakt ….ungefär som när man bytte glaspärlor mot guld på 14talet …det är där svensk skogsindustri står idag, välkomna till medeltiden.

   Gilla

   • Å naturvården ligger kvar i rövarekonomin, då de ska ha sitt gratis, utan att göra rätt för sig.

    Gilla

 18. ja försök kolorera sanningen om svenskt skogsbruk….., att det sket sig med långsiktigheten hos sveaskog vet alla som orkar se sanningen i vitögat, i norrland har man så lite slutavverkningsskog att man desperat MÅSTE ha de fjällnära skogarna nu, man är också på fastighetsverket och hotar/hånar de skogsansvariga för deras försiktighet med deras del av svenska folkets skogar ( kan någon ha ryggrad på fastighetsverket att bekräfta detta)….att påstå att det nu är fritt fram att göra vad du vill med din privata skog är som att säga att himlen är blå och jorden är rund…vad djärvt av herman… nej inget kommer att ändras för att gd på skogsstyrelsen säger att vi kan vara lite snällare mot vår natur samtidigt som han sätter svärdet i de sista naturskogarna i norrland…just nu jagar sveaskog och de andra skövlarbolagen febrilt slutavverkningar, och där är det inget gulligull…fibrerna måste fram i en av världens största lögn…den svenska skogsindustrin…sca slapp åtal hörde jag i dag men i dagarna stängde sca sin fabrik i flagstaff, där har politikerna nyss bestämt att höja minilönerna rejält, 80 familjer mister sina arbeten… så visst är den svenska skogsindustrin alltid i rampljuset, men när hörde ni något positivt…eu fördömer det svenska skogsbruket på alla möjliga vis, här den senaste månaden från det hållet ”Forskar-rapport från EU varnar för avverkning av skog för bioenerg” …..”att avverka hela träd för att använda som bioenergi ger negativa klimateffekter i lång tid framåt, särskilt i långsamväxande boreal skog. Anledningen är att det tar lång tid för skogen att växa upp igen och ta upp kol, och att ved ger högre koldioxidutsläpp per energienhet än olja.”.. ..”Rapporten rekommenderar också skogsbruket i norra Europa att omvandla barrmonokulturer till blandskog med högre andel löv. Detta har fördelar för biologisk mångfald, klimat (genom högre albedo, då mer solljus reflekteras bort), och produktion av ekosystemtjänster, även ved. Det bidrar också till riskspridning i ett varmare klimat – blandskog ger mindre risk för stormskador och insektsangrepp. Rapporten ifrågasätter också om kalhyggesbruket verkligen är det bästa även från ett ekonomiskt perspektiv.” jag tror inte det hjälper så mycket att herman målar på industrins fasad, när hela grunden är totalt uppruttnad……och snälla leif, jag gillar dina kommentarer och det du gör, men här var du väl för naiv….

  Gilla

 19. ”På Skogsstyrelsens hemsida finns alla nyanser du behöver, det är bara att börja måla!”

  I skogsstyrelsens verktygslåda finns dessutom ett antal verktyg för att man INTE ska måla, så som nyckelbiotop, artskyddsförordning, reservat, publika avverkningskartor etc. Ta snarast och varaktigt bort dessa verktyg och många fler skogsägare kommer att vilja börja måla.

  Gilla

 20. Hyggesfritt???
  Hur ska man hugga om det är hyggesfritt.
  Blir som i reservaten då?
  Kanske var det KALhyggesfritt som menades.
  Vem vet?
  Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
  Och dunklet ligger över statliga Skogsstyrelsen, som nu stoppat inventeringskraven, men bara på statens mark, före detta generaldirektörens mark…
  Om nu variation var i Hermans intresse, varför har då Hermans statliga Sveaskog bara enformiga plantager?
  Kanske Herman och staten kräver att de enskilda skogsägarna ska stå för variationen i skogarna, liksom de privata nu också får stå för den mark som avsätts till reservat.
  Det luktar ruttet ända hit.
  Jag säger som Magnus Uggla:
  Jag mår illa!

  Gilla

 21. Det var trevligt att läsa Hermans blogg idag. Det är precis det här friheten och variationen vi skogsägare vill ha. Bra att myndigheten tydliggör detta nya läge.

  Och jag har noterat här ute i verkligheten att de skogsägare som verkligen är aktiva i sin skog och har satt upp tydliga mål, många gånger får både en värdefull virkesproduktion, samtidigt som man når sina andra mål med skogsägandet.

  Men eftersom de flesta skogsägare överlåter själva skötseln till någon annan, och många gånger till någon som primärt bara vill åt mitt virke, gäller det att få hela branschen att förstå detta nya synsätt. Branschen måste på ett helt annat sätt erbjuda skogsägarna den där ”paletten” av åtgärder, istället för bara skogsbruk modell A1, där virkesköparna dessutom ofta pratar ner just variationen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s