När andra värden är viktigare än ekonomin

Traditionellt har skogsskötsel handlat om att säkra en hög och uthållig ekonomisk avkastning från skogen. Med skogspolitikens jämställda miljö- och produktionsmål ställs dessutom krav på ansvarsfulla avvägningar, anpassningar och hänsyn…