Röj mera!

För närvarande sker mycket stora investeringar i svensk skogsindustri. Investeringarna redovisas på ett lättöverskådligt sätt i Danske banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi. I nyhetsbrevet för författaren Johan Freij ett resonemang…